4. Februar   Mistelegg - Gössigenhöchi - Mistelegg